Szybsza praca z komputerem – skróty klawiszowe cz. 1

Nasze obcowanie z komputerem to często powtarzalne czynności. Zwykle wiąże się to z dużą częstotliwością klikania, a wykonanie jednej prostej operacji wymaga przebicia się przez kilka menu. Jak ułatwić sobie życie i zoptymalizować pracę? Tak jak to robią profesjonaliści – używając skrótów klawiszowych. Zamiast klikać wiele razy w opcjach, czasem wystarczy wykonać jeden skrót.

Opisy konkretnych skrótów klawiaturowych są pogrupowane w sekcje, ale niektóre działają też w innych okolicznościach. Na przykład zaznaczenie całej treści [Ctrl] + [A] działa nie tylko w edytorach tekstu, ale w większości programów z możliwością zaznaczania tekstu, choćby w przeglądarkach internetowych. Warto więc próbować naszych przykładów w różnych sytuacjach, a także samemu szukać nowych skrótów. Jeśli chodzi o różne programy, to najłatwiej znajdować nowe kombinacje klawiszy patrząc w menu różnych czynności. Bardzo często ewentualne skróty są podane obok nazwy danej akcji w menu.

Część z przytaczanych przykładów jest dość egzotyczna i nie będzie zbyt często używana (a może i wcale), ale każdy powinien znaleźć skróty przydane dla swojego profilu użytkowania komputera. Warto zaznaczyć, że lista została stworzona w oparciu o Windows 10, więc niektóre skróty mogą nie działać przy innych systemach.

Na pierwsze podejście piszemy o skrótach przydatnych przy przeglądaniu stron internetowych i w edytorach tekstu oraz po krótce stosowanych przy operacjach na plikach. Wkrótce kolejna porcja skrótów.

Przeglądarki internetowe

Skalowanie stron WWW: [Ctrl] + [+] lub [-] lub [0]

Zamiast [+] i [-] można też kręcić rolką w myszce. Z tą pomocą skalujemy strony internetowe, a więc nie tylko sam tekst, ale i inne ich elementy. Chcąc powrócić do wartości domyślnej powieszenia, należy nacisnąć [Ctrl] + [0].

Przełączanie otwartych kart: [Ctrl] + [PageUp] lub [PageDown]

Najczęściej przeglądamy strony mając otwartych kilka kart w Chrome, Firefoxie czy innej przeglądarce WWW. W powyższy sposób możemy przełączać się pomiędzy nimi bez udziału myszki.

Przełączenie na konkretną kartę: [Ctrl] + [1] … [9]

Jeśli nie chcemy przełączać kart po kolei, tylko np. od razu z drugiej przejść do szóstej, to wystarczy nacisnąć [Ctrl] + [6]. Metoda działa naturalnie tylko do dziewięciu kart, później po prostu kończą się numerki na klawiaturze.

Zamknięcie aktywnej karty w przeglądarce: [Ctrl] + [W]

Kiedy już nie chcemy oglądać danej strony, nie trzeba klikać w X. [Ctrl] + [W] też załatwi sprawę. Oczywiście zamykamy tylko obecnie oglądaną kartę, a nie całą przeglądarkę internetową. Skrót szczególnie przydatny przy otwarciu bardzo dużej ilości kart, kiedy w niektórych przeglądarkach ich zakładki w liście są już bardzo małe i niewygodne do klikania – podobnie metody na ich bezmyszkowe przełączanie.

Ponowne otwarcie ostatnio zamkniętej karty: [Ctrl] + [Shift] + [T]

Zdarzają się pomyłki. Jeśli pochopnie zamknęliśmy ostatnią kartę, to dzięki temu skrótowi łatwo ją przywrócić bez grzebania w historii odwiedzanych stron.

Odświeżenie strony: [F5] lub [Ctrl] + [R]

Jeśli chcemy odświeżyć czyli ponownie wczytać otwartą stronę internetową, to pomoże nam ten skrót. Oba jego warianty działają tak samo.

Praca z edytorami tekstu i w różnych programach

Kopiuj: [Ctrl] + [C]

Jeden z najpowszechniej znanych i używanych skrótów klawiszy. Użyty na zaznaczonym tekście albo obiekcie (działa też tak samo jak wytnij, wklej i zaznaczanie np. na plikach w folderze) kopiuje daną zawartość do schowka pamięci podręcznej.

Wytnij: [Ctrl] + [X]

Zamiast kopiować, możemy dany fragment wyciąć. Wtedy zamiast [C] używamy [X].

Wklej: [Ctrl] + [V]

W końcu robimy użytek ze schowka w drugą stronę. Obiekt czy tekst w nim zapisany możemy tym skrótem wkleić na nowe miejsce.

Zaznacz wszystko: [Ctrl] + [A]

Przed kopiowaniem przydało by się coś zaznaczyć. Jeśli chcemy oznaczyć całą stronę WWW, cały tekst w dokumencie, itp., to nie trzeba robić tego ręcznie przeciągając myszką, tylko tą kombinacją klawiszy.

Selektywne zaznaczanie: [Shift] + [<-] lub [->] lub [End] lub [PageUp]…

Jeśli chcemy zaznaczyć bez udziału myszy konkretny fragment, to trzymając ciągle [Shift] przesuwamy zaznaczenie od miejsca wyjściowego po jednym znaku dalej (jeśli dodatkowo używamy strzałek w lewo lub w prawo, góra i dół zaznaczy całą linię w daną stronę), [Home] do początku linijki, a [End] do jej końca, z kolei [PageUp] i [PageDown] tyczy się całych stron. Najlepiej włączyć sobie całą stronę pełną tekstu i popróbować. Jeśli nie trzymamy klawisza [Shift] to przytoczone przyciski po prostu przesuną migający kursor tekstowy w edytorze tekstu (np. w przeglądarkach WWW działa metoda z zaznaczeniem, ale nie ma tam możliwości przesuwania kursora tekstowego).

Zmiana wielkości czcionki zaznaczonego tekstu: [Ctrl] + [Shift] + [<] lub [>]

Jeśli edytujemy jakiś dokument, to tym sposobem zwiększymy lub zmniejszymy o jeden skok wielość zaznaczonego tekstu. Tak, chodzi o skokowe zwiększenie lub zmniejszenie, bo w zależności od wielkości czcionki kolejne skoki mogą być np. z wielkości od 8 do 9, ale później przy większych czcionkach np. od 36 do 28.

Pogrubienie, kursywa, podkreślenie tekstu: [Ctrl] + [Shift] + [B] lub [I] lub [U]

Kolejna pomoc w szybkim redagowaniu tekstu. Zależnie od tego jakiej literki użyjemy w skrócie, zaznaczony tekst będzie pogrubiony [B] (ang. bold), z kursywą [I] (ang. itac), czy podkreślony [U] (ang. underline).

Wyszukiwanie w dokumencie: [Ctrl] + [F]

Sporo programów obsługuje wyszukiwanie konkretnych słów czy ciągów znaków. Nie tylko edytory tekstu czy przeglądarki WWW, ale chociażby edytor rejestru Windows. W okienku, które się pojawi możemy wtedy napisać słowo, jeden symbol czy jakiś interesujący nas ciąg znaków, a te zostaną w jakiś sposób pokazane (zależnie od programu podświetlone czy np. po prostu kursor powędruje do takiego słowa). Zawsze można też (jeśli istnieje kilka takich miejsc z daną frazą) poruszać się pomiędzy nimi, ale metody na to są różne w zależności od programu – najczęściej gdzieś w okienku wyszukiwania są odpowiednie przyciski.

Szybki zapis pliku: [Ctrl] + [S]

Dokonaliśmy jakiś zmian w tekście i chcemy je zapisać? Nie trzeba klikać w menu Plik i Zapisz, tylko wystarczy [Ctrl] + [S]. Plik zapisze zmiany lub wyświetli się okienko do zapisu pliku, jeśli to nowy dokument i nie był jeszcze nigdzie wcześniej zapisywany czy otwierany.

Cofnij: [Ctrl] + [Z]

Skasowaliśmy niepotrzebnie interesujące nas zdanie, albo źle coś poprawiliśmy. Wystarczy cofnąć tym skrótem ostatnią akcję. A nawet kilka (jedna po drugiej), jeśli użyjemy skrótu kilka razy.

Ponów: [Ctrl] + [Y]

Odwrotność poprzedniego przykładu. Ponawiamy cofniętą akcję. Jeśli jeszcze coś po cofnięciu zmiany zrobiliśmy, wtedy nie działa (chyba że były to same cofnięcia a nie dodatkowa edycja – wtedy można np. zrobić trzy cofnięcia i dwa ponowienia, wszystko zadziała).

Windows – operacje na plikach

Zaznaczanie wielu plików: [Shift] lub [Ctrl] + kursory lub mysz

Podobnie jak przy zaznaczaniu tekstu. Dodatkowo możemy posłużyć się myszką i np. mając wciśnięty [Shift] kliknąć na dwa – wtedy zaznaczą się wszystkie pliki od jednego do drugiego. Z drugiej strony z [Ctrl] zaznaczamy tylko selektywnie – same pliki na które klikniemy, nic pomiędzy nimi.

Zmiana nazwy pliku: [F2]

Kiedy wciśniemy [F2] mając zaznaczony plik czy pliki, to wejdziemy w zmianę ich nazwy. Oczywiście można zaznaczać je wcześniej wskazanymi metodami, a nie tylko ręcznie myszką.

Usuwanie plików z pominięciem kosza: [Shift] + [Del]

Mając zaznaczone pliki usuwamy je klawiszem [Del]. Ale jeśli chcemy od razu je wyrzucić, bez przenoszenia do kosza na początku, to dodatkowo należy użyć klawisz [Shift]. Możemy też po prostu wykasować pliki myszką, ale ciągle trzymając [Shift] przy operacji.

Dodaj komentarz

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.